Uw werknemers langdurig ziek? Zo krijgt u ze versneld naar werk.

Het kan wel eens voorkomen dat werknemers langdurig ziek zijn en daardoor hun functie niet meer kunnen uitoefenen. Het is in deze niet mogelijk of niet volledig mogelijk terug te komen in het werkleven. Vaak willen werknemers wel weer terug de vloer op, maar om dit volledig in een keer op te pakken is vaak heel zwaar. Daarom is het belangrijk om dit proces minimaal in te zetten en dit gelijkmatig op te schalen, totdat een werknemer volledig in staat is om weer aan het werk te gaan. Door dit proces zorgvuldig in te zetten krijgt u uw werknemers versneld aan het werk. Als werkgever kan dit lastig zijn, daarom zijn er veel partijen die u kunnen helpen om uw werknemers versneld aan het werk te krijgen. Lees hieronder hoe u geholpen kunt worden met dit proces.

Het versneld naar werk proces bestaat uit een aantal stappen. Hier wordt een mobiliteitsprogramma ingesteld. Deze bestaat uit een aantal stappen die onafhankelijk van elkaar ingezet kunnen worden. Hier wordt speciaal gekeken hoe een re-integratieproces ingezet kan worden om werknemers zo goed mogelijk weer de werkvloer op te krijgen. 

1. Perspectiefgesprek

Als eerst wordt er een gesprek aangegaan met de werknemer om te kijken naar een plan van aanpak om een werknemer versneld aan het werk te krijgen. Tijdens dit gesprek wordt dieper ingegaan op de visie van de werknemer, hoe deze zelf uitkijkt naar het proces en wat daarin de mogelijkheden zijn.

2. Arbeidsdeskundig Onderzoek

In dit onderzoek wordt er gekeken naar de mogelijkheden die de medewerkers hebben om weer aan het werk te gaan. Dit kan betekenen dat een functie voor een deel overgenomen wordt of een totaal andere functie ingezet wordt. Uit het onderzoek blijkt welke mogelijkheden de werknemer heeft om weer aan de slag te gaan. 

3. Opstellen intern zoekprofiel

In dit proces wordt er gekeken naar de functies die passen bij de mogelijkheden van de werknemer. Kan dit intern vervuld worden? Zo niet wordt er ook extern gekeken naar mogelijkheden. 

4. Begeleiding re-integratie

In dit proces wordt behandeld hoe de medewerker begeleidt wordt in het re-integratieproces. Hoeveel spreekuren zijn er en wanneer zijn de evaluatiemomenten. 

Wilt u uw werknemer na verzuim versneld aan het werk krijgen? Schakel dan een organisatie in die gespecialiseerd is in het versneld naar werk krijgen. 

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *