Welke rechtsvorm?

Wanneer je je onderneming gaat beginnen moet je bij het inschrijven van je onderneming voor een rechtsvorm kiezen. Nederland kent verschillende rechtsvormen, met elk zijn voor- en nadelen. Het is niet altijd makkelijk om de juiste rechtsvorm voor jouw onderneming te kiezen.

Welke rechtsvormen zijn er?

Eenmanszaak

De eenmanszaak is de meest gekozen rechtsvorm. Hierbij profiteer je van diverse belastingvoordelen. Wel ben je met je privévermogen aansprakelijk voor de schulden van je onderneming. Met een eenmanszaak ben jij alleen de eigenaar van je onderneming, wel kan je werknemers in dienst nemen.

Besloten vennootschap (BV)

Met een BV ben je een rechtspersoon, dit heeft als grote voordeel dat jij niet met je privévermorgen aansprakelijk bent voor de schulden van je BV (mits je opzettelijk schulden hebt gemaakt). Een BV kan je oprichten met meerdere personen, ieder krijgt dan een percentage aandelen. Het oprichten van een BV is relatief duur, daarnaast heb je je ook te houden aan het minimale salaris voor iedereen die meer dan 5% aandelen heeft. Bij een BV zijn de aandelen niet vrij verhandelbaar. Voor het inschrijven dien je ook een afspraak te maken bij de notaris.

Naamloze vennootschap (NV)

Een NV lijkt er op een BV, behalve dat je hierbij je aandelen ten alle tijden kan verkopen. Aandelen van een NV zijn bijvoorbeeld vrij verhandelbaar op de beurs. Voor een NV heb je een startkapitaal nodig van €45.000.

Vennootschap onder firma (VOF)

Wanneer je wel met meerdere personen een onderneming op wilt zetten, maar geen BV op wilt richten, kan je kiezen voor een VOF. Iedere vennoot is bij een VOF met zijn privévermogen aansprakelijk.

Maatschap

Een maatschap is een samenwerkingsverband met verschillende ondernemers. Vaak hebben architecten, tandartsen, artsen, chirurgen en advocaten een maatschap. Een maatschap lijkt erg op een VOF, maar een volledige samenwerking is bij een maatschap niet noodzakelijk. Wel ben je met je privévermogen aansprakelijk.

Commanditaire vennootschap (CV)

Een CV is een VOF met een geldschieter. De geldschieter is de stille vennoot binnen je CV en deze geldschieter is, in tegenstelling tot de ‘gewone’ vennoten, niet aansprakelijk met zijn privévermogen.

Andere rechtsvormen zijn de coöperatie, vereniging en stichting. Deze zijn minder relevant en daarom gaan wij hier ook niet verder op in. Ben jij er intussen over uit welke rechtsvorm jij gaat hanteren? Dan kan je je inschrijven bij de Kamer van Koophandel!

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *