Wetenschap en techniek in het onderwijs

Wetenschap en techniek is een middel voor leerlingen om vaardigheden aan te leren, kennis bij te brengen en een houding laten ontwikkelen. Het is dus geen doel op zich. Deze vaardigheden moeten ervoor zorgen dat een leerling met zelfvertrouwen een snel veranderende wereld betreedt. Het gaat erom dat leerlingen zelf ideeën aandragen en vragen stellen, zodat zij een kritische houding aannemen. Tijdens het proces van wetenschap en techniek ontwikkelen leerlingen vaardigheden zoals, kritisch en creatief denken, een probleem oplossen, informatievaardigheden en zelfregulering en samenwerken. Deze kennis houding en vaardigheden komen goed van pas in een wereld waarin we toegang hebben tot een enorme bulk aan informatie en waarin complexe maatschappelijke vraagstukken om creatieve oplossingen vragen.

 

Wat is het verschil tussen technologie en techniek?

De meningen hierover verschillen. De meeste scholen, en onderwijsontwikkelaars, noemen W&T wetenschap en techniek. Dat ligt bij SLO anders, daar wordt W&T namelijk wetenschap en technologie genoemd. Eén van de onderwijsontwikkelaars van Wismon associeert technologie liever met technologische hulpmiddelen, terwijl zij techniek beschouwt als een groter geheel van vaardigheden en kennis om iets te kunnen creëren. Daar zou de T in techniek voor moeten staan, volgens de onderwijsontwikkelaar. Er zijn hulpmiddelen die onderdeel kunnen zijn van het creëren van iets, maar dat hoeft niet zo te zijn.

 

Onderzoekend en ontwerpend leren centraal

Het belangrijkste bij Wetenschap en techniek is dat leerlingen zelf op onderzoek uitgaan. De wereld om hun heen moet ontdekt worden en dat kunnen leerlingen doen door zelf met creatieve oplossingen te komen voor problemen die in de wereld spelen. Op een onderzoekende en ontwerpende manier aan het werk dus.

 

Welke didactiek past goed bij W&T?

Om leerlingen te stimuleren om met eigen vragen te komen en eigen ideeën aan te dragen moet de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren helpen. Het gaat niet alleen om een goed onderzoek, of ontwerp, maar juist ook om zelf het antwoord op hun vragen te achterhalen door een onderzoekende houding.

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *