Zorg voor goede werkomstandigheden voor jouw werknemers

In Nederland is het verplicht dat iedere werkgever werkt met een arbodienst. Dit staat in de arbowet. Met de arbodienst stelt een bedrijf geschikte voorwaarden op, zodat elke werknemer gelijke rechten heeft in een bedrijf en dat een bedrijf de juiste zorg kan verlenen aan de werknemers. Een aantal voorbeelden van voorwaarden zijn: de begeleiding van werknemers bij ziekte of ander verzuim, voorlichting van de arbeidsrisico’s en welke eisen hieraan gesteld moeten worden om zo veilig mogelijk te werken, recht op pauze en maximaal aantal werkuren. Dit zijn een klein aantal voorbeelden van de voorwaarden die de arbodienst opstelt voor bedrijven, zodat zij een fijne werkplek hebben. Ben jij pas een bedrijf begonnen of wil jij een bedrijf opzetten waar werknemers aan de slag gaan, zorg er dan voor dat je goede arbeidsvoorwaarden opstelt samen met de arbodienst. Er zijn veel bedrijven die zich hierin specialiseren. Hieronder gaan wij verder op het belang van het werken met een arbodienst. 

Sinds 2017 is het voor elke werkgever in Nederland verplicht om met een arbodienst te werken. Hierbij worden minimale eisen bij een werkplek gesteld. De verplichting zorgt ervoor dat elk bedrijf moet zorgen voor goede werkomstandigheden voor de werknemers, hierbij hoort ook een passende begeleiding bij ziekte of verzuim.

Hygiëne

Bij goede werkomstandigheden hoort een werkplek die hygiënisch is. Hygiëne gaat verder dan handen wassen na een bezoek aan het toilet. Daarbij is het vanzelfsprekend, maar de regels met betrekking tot sanitaire hygiëne horen hier ook bij. Ook vallen blootstelling aan gevaarlijke stoffen onder hygiënische werkomstandigheden. De arbodienst onderzoekt de omstandigheden met betrekking tot hygiëne en stelt hier regels voor op. 

Veiligheid

Bij veel werkplekken zijn verschillende vormen van veiligheidsrisico’s. Bij een supermarkt kan dit gevaar voor een overval zijn, bij een luchthaven kan dit gevaar voor terrorisme of drugshandel zijn, in een magazijn kunnen er risico’s zijn dat er zware producten op iemands voeten valt of vorkheftrucks die tegen mensen aanrijden. De oplossingen hiervoor kunnen zijn om goede voorlichtingen te geven over de gevaren en welke stappen ondernomen moeten worden bij dit gevaar, extra visibiliteit kleding zodat gevaar voor aanrijding vermindert wordt en werkschoenen voor valgevaar van zware goederen. Zo zijn er nog veel meer risico’s die zich voor kunnen doen op de werkvloer.

Buiten dat het verplicht is, is het fijn om een werkplek aan te bieden met goede werkomstandigheden. Zorg er daarom voor dat je aan de slag gaat met het werken met een arbodienst. 

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *